Kancelaria Adwokacka

Adwokat Karolina Rojek

O Kancelarii

Adwokat Karolina RojekKancelaria Adwokacka Adwokat Karolina Rojek świadczy kompleksowe usługi prawne na rzecz Klientów indywidualnych i przedsiębiorców. Siedziba Kancelarii mieści się w Warszawie, lecz jej usługi świadczone są na terenie całej Polski.

 

Wartości, które legły u podstaw budowy Kancelarii to wiedza, doświadczenie i pełne zaangażowanie w sprawy naszych Klientów. Wszelkie działania przez nas podejmowane poprzedzone są dogłębną, szczegółową analizą problemu, w którego rozwiązanie angażujemy najbardziej efektywne, adekwatne metody postępowania. Praca jest naszą pasją - wykonujemy ją z pełnym oddaniem i szczególną starannością. Wielką wagę przywiązujemy do zasad etycznych opisanych Kodeksem Etyki Adwokackiej. Bezwzględnie dochowujemy tajemnicy zawodowej, jesteśmy dyskretni i lojalni wobec naszych Klientów. Choć prawo jest naszą pasją i stanowi istotę naszego działania, nigdy nie zapominamy o tym, że ma ono służyć ludziom. W naszych działaniach zawsze mamy na uwadze najlepiej pojęte dobro Klienta, dążąc do osiągnięcia rozwiązań, które będą dla niego korzystne.

 

Właściciel i założyciel Kancelarii Adwokat Karolina Rojek jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Obroniła pracę magisterską o tematyce „Odpowiedzialność karna za udział w zorganizowanej grupie albo związku przestępnym”. W 2010 roku ukończyła Podyplomowe Studium Podatków i Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie oraz złożyła egzamin adwokacki i uzyskała wpis na listę adwokatów Izby Warszawskiej. Specjalizuje się w:

  • prawie cywilnym materialnym i procesowym, w szczególności w sprawach o odszkodowania z tytułu wypadków komunikacyjnych, o zapłatę, o ochronę dóbr osobistych, o ochronę prawa własności, z zakresu ubezpieczeń społecznych,
  • prawie spadkowym, w tym w sprawach o stwierdzenie nabycia praw do spadku i dział spadku, spis inwentarza, o zachowek, stwierdzenie nieważności testamentu,
  • prawie karnym materialnym i procesowym, zwłaszcza przestępstwach przeciwko obrotowi gospodarczemu, przestępstwach przeciwko mieniu oraz przestępstwach przeciwko czci i nietykalności cielesnej,
  • prawie rodzinnym i opiekuńczym, w szczególności w sprawach o rozwód i alimenty, podział majątku dorobkowego małżonków, ustalenie kontaktów, dotyczących władzy rodzicielskiej,
  • prawie prasowym.